Stéphanie

Stéphanie Kersbergen – Theatermaker

Steef is in 2018 afgestudeerd van de opleiding Docent Theater aan ArtEZ in Arnhem. Momenteel is ze op verschillende manieren aan het werk binnen het sociaal-artistieke theater. Dat wil zeggen, theater dat naast het artistieke ook een sociaal doel heeft. Ze is educatiemaker, regisseur en acteur.

Zo speelt ze onder andere in educatieve voorstellingen over diversiteit voor middelbare scholen bij Theater AanZ. Daarnaast werkt ze als acteur en maker mee aan verschillende producties van mimegezelschap WalkingFaces. En ze heeft haar eigen theatergezelschap opgericht; tg Signum. Hier maakt ze voorstellingen met dove, slechthorende en horende acteurs in een combinatie van gebarentaal en gesproken Nederlands. 

In haar werk zoekt ze altijd naar de balans tussen het sociale effect van de voorstelling en de esthetische, artistieke ervaring.

.

‘Ik vind het belangrijk dat op het podium iedereen te zien is. Wij leven in een tijd waar er heel veel ongezien, onderhuids, ondertussen gediscrimineerd wordt. Als we dit zichtbaar kunnen maken in het theater kan dit zeker een sociaal effect hebben. Sociaal-artistieke kunst zoekt naar manieren om dat aan het licht te brengen wat anders ongezien blijft.’

Haar werk kenmerkt zich door het visuele aspect. Het is altijd kleurrijk, energiek en prikkelend. Een van de middelen die ze hiervoor graag inzet zijn live-projecties.