Ammophila

Ammophila is de naam van het kunstenaarshuis achter de duinen van Scheveningen.

De naam Ammophila, Latijn voor helmgras is hier op zijn plaats. Het gras maakt verbindingen onder de grond door middel van wortelstokken, waaruit nieuwe grassen groeien.
Verbinden is ook de kern en het werkwoord voor dit huis. We verbinden intern en extern mensen met elkaar.
Intern omdat de kunstenaars die er werken er ook wonen en elkaar inspireren. Er ontstaan nieuwe vormen waar verschillende disciplines met elkaar samenwerken.
Extern bieden we een podium voor workshops, cursussen en exposities. Deze activiteiten vinden plaats in het grote souterrain en de aangrenzende grote tuin met glazen huis.
Verder werken we samen met maatschappelijke instellingen, het ernaast gelegen Huize Royal.

Er zijn 5 woon-werkplekken, waarvan er één van tijdelijke aard is, meestal voor een periode van 3 tot 6 maanden. Kunstenaars uit binnen- en buitenland kunnen hier aan een ingediend project werken of een samenwerkingsverband aangaan. De tijdelijkheid van hun verblijf zorgt voor de nodige dynamiek.

In de nieuwsbrief en het bord in de voortuin houden we de buurt en belangstellenden op de hoogte van onze activiteiten.

Ammophila Foundation is in oprichting en wordt een Stichting zonder winstoogmerk.

Wil je de Ammophila-Nieuws ontvangen?